כרטיסים

כרטיסים
כרטיס "רב-קו"

תקף מתאריך : 01/01/2011

פירוט נוסף :

מבוא:
כרטיס רב-קו (כרטיס חכם) הינו כרטיס של נסיעה לאומית , שיחליף כרטיסיות וכרטיסים חופשי חודשי, וחופשי שבועי, כרטיסיות משותפות עם חברות אחרות

כרטיס זה הינו אישי , לא ניתן להעברה ,כל נוסע שמשתמש בחוזים הנ"ל חייב לעבור לכרטיס זה.
כרטיס חכם זה יכול להכיל 8 חוזים שונים או זהים .
(חוזה הוא סוג של:כרטיסיה,חופשי חודשי,חופשי שבועי וכו')