נסיעות מיוחדות

נסיעות מיוחדות
בקשה ל -

פרטי הלקוח

שם פרטי:

שם משפחה:

לקוח מזמין    

טלפון:

נייד:

פקס:

דואר אלקטרוני:

פרטי הנסיעה

מטרת הנסיעה:

תאריך הנסיעה:

שעת איסוף:

שעת סיום משוערת:

נקודת מוצא:

נקודת יעד:

כמות הנוסעים:

סוג רכב: